Nyheder

Dato: 01/11/2018
Forfatter: Jens Hagelskjær

Øvelse Billund

Sikkerhedschefen i Billund Lufthavn, der bor her i Vesterlund, henvendte sig efter sommerferien til Vesterlund Efterskole for at høre, om vi kunne stille elever til en beredskabsøvelse, som Lufthavnen skulle afholde den 31. okt. En øvelse hvor redningsprocedurerne ved et flystyrt skulle øves med deltagelse af politiet, beredskabsstyrelsen, brandvæsen, lægekorps m.fl. Vores elever skulle være figuranter, således at redningsmandskabet havde rigtige personer at øve sig på og med. Eleverne blev spurgt og over 100 ville gerne være med, så der måtte lodtrækning til, før de nødvendige 32 var fundet.

Så i onsdags kørte 32 elever så til Lufthavnen, nærmere bestemt til den gamle terminal, hvor opgaverne blev uddelt. Mange skulle sminkes og påføres ”skader og sår”, og andre skulle spille chokerede med forholdsvis uskadte passagerer i enten et fly eller i en bus, som var blevet ramt af den ene flymotor ved styrtet. Et set-up som virkelig var særdeles realistisk.

Og vores elever fik at vide, at de virkelig skulle spille deres roller, som var det virkelighed. Alvoren i øvelsen gik nok først op for mange, da en af eleverne fik til opgave at ringe 112 og melde om styrtet. Han fik sandelig sin sag for ved at tale med den rigtige vagtcentral, samtidig med at der lød skrig og råb fra den forulykkede bus. Han klarede opgaven og pludselig myldrede det frem med blå blink fra redningskøretøjer og en mere end timelang aktion gik i gang med åbning af bussen, frigørelse og behandling af passagerne. Og hold da op, hvor var eleverne gode til at stresse redningsfolkene med råb, skrig og fagter. Og ude ved flyet var der næsten endnu mere ”miljø” for de var inde i et rigtigt fly inde på selve lufthavnen, hvor der samtidig med øvelsen landede og lettede fly.

Redningsmandskabet fik virkelig deres sag for og efter godt 2 timers øvelse kom mange helt spontant hen til os og roste eleverne for en overbevisende indsats, der på fornemste vis havde været med til at skabe en realistisk øvelse, således at lufthavnen i fremtiden er godt rustet til at klare et flystyrt. En hændelse som de heldigvis ikke indtil nu har været udsat for.

Og vi synes også selv, at det var både en sjov, kold, men også lærerig oplevelse som viste, hvor kompleks sådan en redningsaktion er.

Se også: https://www.tvsyd.dk/artikel/beredskabsoevelse-200-i-aktion-i-billund-lufthavn