For 10. Klasse

Fordybelsesfagene

Fagligheden er skolens kerneydelse, uden den ville vi ikke eksistere. Det er derfor vigtigt for os, at fagligheden er i top, så eleverne kan sammensætte den fagkombination, som de finder mest interessant og vil få mest ud af i 10. klasse. Derfor skal I vælge mellem fordybelsesfagene, som fremgår i oversigten.

DGI lederuddannelsen

Lederuddannelsen er faget for dig, der ønsker at udvikle sig personligt og få redskaber, som kan bruges både i og uden for foreningen. Undervisningen vil sætte fokus på dig som instruktør, så du kan tilbyde undervisning med kvalitet, viden, forståelse og differentiering. Faget er derfor ikke et ekstra idrætsmodul, men en dygtiggørelse af dig som instruktør. Desuden vil du også få en forståelse for foreningsarbejdet og dets muligheder. Har du derfor mod på at udvikle dine personlige kompetencer og kan du se dig selv som en kommende leder? Vil du kunne skrive DGI lederuddannelsen på dit CV? Så skal du vælge DGI lederuddannelsen på Vesterlund Efterskole.

Cambridge engelsk

Kan du godt lide engelsk, og vil du gerne blive dygtigere til sproget? Så er Cambridge English noget for dig! Her får du engelskfaglige udfordringer både mundtligt og skriftligt. Du skal være indstillet på at arbejde med faget og derved opnå et større ordforråd. Du vil blive bevidst om dine sproglige færdigheder og bliver klogere på nuancerne i engelsk.

Vi vil følge det internationale undervisningsoplæg fra Cambridge University. Du kan afslutningsvis aflægge den internationale eksamen i Cambridge First (som koster ca. 2000 kr. og betales af forældre). Eksamensbeviset giver dig mulighed for at studere og arbejde i engelsktalende miljøer.

Fysik / kemi grundniveau (almen 10. klasse)


Fysik/kemi grundniveau er for dig, som vil have et ekstra lag på dit faglige niveau inden din ungdomsuddannelse. Vi vil arbejde med forståelsen af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge inden for emnerne svingninger, bølger, lys, lyd og organisk kemi. Du vil på grundniveauet arbejde eksperimentelt og teoretisk med 10. klasse pensum.
Året vil blive afslutte med FP 10-prøve i mundtlig fysik/kemi.

Fysik/kemi som Science (højniveau)

Kan du godt lide fysik/kemi og ønsker du at blive udfordret? Så er Science noget for dig! I Science vil du få mulighed for at fordybe dig, nørde og arbejde eksperimentelt og teoretisk med fysikken og kemien på højt niveau. Vi vil fordybe os i et udvidet 10. klasse pensum omhandlende naturfaglige emner og problemstillinger inden for bl.a. svingninger, bølger, lys, lyd og organisk kemi. Der vil være et fokus på den naturvidenskabelige metode, og indholdet vil til dels være projektorienteret. Så hvis du er interesseret i og motiveret for at arbejde med naturvidenskabelige idéer, og hvis du er klar til at blive fagligt udfordret, skal du vælge fysik/kemi som science.

Faget afsluttes med FP10-prøven i mundtlig fysik/kemi.

IT-værksted


IT-værksted er for dig, som vil udforske og blive klogere på de uendelige muligheder, der er inden for informationsteknologi (IT).
Du vil gennem faget blive introduceret til en lang række områder, som alle tager udgangspunkt i de muligheder som computeren, smartphonen og internettet kan give. Der vil blandt andet blive arbejdet med udvikling og udformning af hjemmesider samt produktion af applikationer. Desuden vil vi dykke dybere ned i IT-programmer som Excel. Hvis du har lyst til at nørde, udforske og i fællesskab med andre blive klogere på IT, så er dette fag noget for dig.
Da vi arbejder projektorienteret vil evalueringsformen være af forskellig karakter.

Materieldesign

Materieldesign er for dig, som vil udfordres, udforske, udnytte, udleve og udtrykke dine kreative evner både individuelt og i gruppearbejde. Du vil opleve at blive opslugt af den kreative proces, blive begejstret og se verden fra en anden vinkel.

Du vil få kendskab til muligheder og teknikker for bl.a. maleri, grafik, installation, land/street art og skulptur mm. Du skal arbejde med evnen til idérigdom og nyskabelse. Det handler ikke om, at du skal kunne male eller tegne, men om at du har lyst til at være kreativ. Da vi arbejder projektorienteret vil evalueringsformen være af forskellig karakter.

Musicology

Musikkens univers er kæmpestort og fantastisk!
I fordybelsesfaget Musicology kommer du til at gå på opdagelse i dette univers, og du vil beskæftige dig med musik på en anderledes måde, end du måske er vant til. Musik er meget andet end bare at synge og spille. Selvom vi selvfølgelig kommer til at synge og spille, så vil du opdage, hvor mange andre fede ting, der er at mestre! Det kan være rytmik, hørelære, musikhistorie, flerstemmig sang, sangskrivning og meget andet. Det hele vil være med at gøre dig til en bedre og helstøbt musiker. Uanset om du spiller på et instrument eller synger, så er du velkommen i dette fag. Det vigtigste er din lyst til at udforske musikkens univers. Har du en idé om at skulle have musik på gymnasiet, eller drømmer du måske om at komme på konservatoriet, er dette fag særlig relevant for dig.

Social Science


Social Science er for dig, som interesserer sig for- og gerne vil vide mere om, hvad der rører sig i tiden af politiske, etiske og kulturelle strømninger. Du vil få mulighed for at gå dybere ned i og bag ved de emner, som er aktuelle i aviser, på TV og nettet. I Social Science vil du få mulighed for at læse om, undersøge og diskutere emnerne og problemstillingerne med kammerater og lærere og sætte det i perspektiv til vores liv og tilværelse i dag.

Kort sagt er det moderne samfundsfag, hvor du får mulighed for at udvide din horisont.

Social Science kan både være emne- og projektorienteret, derfor vil evalueringsformen være af forskellig karakter.

Tysk

Tysk er for dig, som vil bygge oven på det du har lært i 9. klasse, og som tænker, at du skal arbejde videre med faget i din ungdomsuddannelse – eller som tænker: ”Det er bare mig – det må jeg have, det er et lækkert sprog”.

Du kommer til at arbejde med såvel skriftlige som mundtlige kompetencer. Og her møder du såvel skrevne som ikke skrevne tekster fx film, kortfilm, sange m.m. vekslende med små kommunikationsopgaver o.l.

Faget afsluttes med FP10-prøven i såvel mundlig som skriftlig tysk.

Det tilstræbes at indlægge en lille tur til en tysk by, hvor du får mulighed for afprøve dine tyskkompetencer.