Nyheder

Dato: 17/11/2017
Forfatter: Jens Hagelskjær

9. klasse Naturfag

I denne uge har eleverne i 9. klasse fået udfordringer i prøvefaget NATURFAG, som er en sammensætning af fagene GEOGRAFI, BIOLOGI og FYSIK/KEMI.

Til daglig kører fagene mest som selvstændige fag med eget pensum, og eleverne skal bedømmes i hvert fag, ligesom fagene kan blive udtrukket til skriftlig prøve i maj måned.

Men nu er faget NATURFAG indført fra sidste skoleår, og her skal eleverne til mundtlig prøve, og det har vi så brugt meget af tiden i denne uge til at introducere.

I mandags lavede eleverne forsøg i geografi, og man var også ude og besøge en af de lokale landmænd for at se og høre om hans bedrift. Det har især noget med fysik og biologi at gøre.

Og i tirsdags kørte vi gennem det midtjyske landskab og så på naturforholdene, altså hvordan istiden har skabt landskabet, og vi endte på Energimuseet i Tange. Her lærte vi om energi, vindmøller og strøm. En rigtig fin dag som dannede udgangspunkt for det videre arbejde med naturvidenskabelige problemstillinger, som mundede ud i gruppearbejde med fremlæggelser om energiforsyning og affaldsbehandling. En udfordrende opgave som eleverne tog godt imod og godt fra i.

Vi arbejder videre i faget senere på året, og har bl.a. 2 hele formiddage med naturfag.