Nyheder

Dato: 01/02/2021
Forfatter:

100 års

Jubilæum

At grave i historiebøgerne og lade sig rive med af 100 års efterskole i Vesterlund giver virkelig indsigt, viden og gåsehud. At have en efterskole med så mange fortællinger og som har gennemgået så stor en forandring men også forankring gennem årene, er imponerende.

100 år og kun fem forstanderne, hvoraf den 5. og nuværende forstander Søren Haubjerg tiltrådte for blot 1½ år siden er ligeledes imponerende.

Det hele startede med, at en lokal folkeskolelærer i Vesterlund Wilhelm Grell ytrede ønske om at blive efterskoleforstander, hvis muligheden bød sig. Det gjorde den i perioden op til januar 1921, da en mindre gruppe af lokale folk, med Jens Jensen i spidsen, startede de første tanker om tilblivelsen af Vesterlund Efterskole. Wilhelm Grell blev forstander fra skolens opstart i 1921 og helt frem til 1938.

Fejringen af 100 års jubilæet blev på selve dagen markeret med morgensang for enkelte af skolens ansatte og bestyrelse, og med stor afstand! Desværre helt uden skolens nuværende elever, som jo sammen med alle andre efterskoleelever i dette land er hjemsendt.

Samme eftermiddag var forstanderen host ved et planlagt virtuelt jubilæum sammen med skolens viceforstander Carina Bangsø Stokholm. Et sammensat arrangement med fællessang, historiske tilbageblik og forskellige videoer fra især gymnastikkens udvikling på Vesterlund Efterskole. Der planlægges med at afholde en større fejring af denne flotte mærkedag i maj måned 2022, da det vurderes, at skolen til den tid kan fejre det ordentligt, og invitere alle gode venner af skolen indenfor.

Med skolens nye forstander Søren Haubjerg står skolen overfor en større opgradering. Søren udtaler: ”Vesterlund Efterskole vil igennem de kommende år gennemgå en væsentlig opgradering. Jeg kalder det Vesterlund version 2.0. Skolens forgængere har gjort et fortræffeligt arbejde for denne efterskole og skolens renommé, og i tiden fremover, vil jeg sammen med skolen dedikerede medarbejdere og bestyrelse udvikle skolen på såvel det indholdsmæssige i form af skarpe profiler indenfor især gymnastik, men også indenfor profilerne friluftsliv og musik. Og som en gennemgående og altdominerende hovedingrediens vil der være fokus på også at udvikle skolens boglige profil. Derudover har det min store opmærksomhed, at skolens fysiske rammer skal være i orden. De skal være opdaterede, indbydende og nutidige. Både for de elever som ønsker at gå her men også for skolens personale, så skolen er et godt sted at arbejde”.

Søren påpeger, at hans tanker om udviklingen af skolen til alle tider handler om mere end rammen, og hvad der konkret er i rammen. ”Det er den enkelte elevs personlige rejse og udvikling, vi hver dag skal stå på tæerne for at gøre så god som mulig. Det er den afsluttende begejstrede glød i øjnene som gennem 10 måneder tændes gennem personlige succeser, nye venskaber, et stærkere personligt fundament, det hele handler om. ALT det vi kommer ind i rammen af oplevelser, gymnastik og meget andet er alt sammen kun midler til at nå målet. Målet i sig selv er personlig udvikling og paratheden til det videre liv”: afslutter en glad forstander for 100 års jubilaren – Vesterlund Efterskole.