Skolevejledning

Skolevejledning

I samarbejde med dig og dine forældre hjælper skolevejlederen med at finde den uddannelsesvej, der er rigtig for dig. Vi vil sammen lave en uddannelsesplan, som viser, hvordan dit fremtidige uddannelsesforløb kan se ud (vi bruger www.minuddannelse.net).

Udover tilbuddet om to årlige samtaler, er der en selvvalgt opgave i 10. klasse, hvor du arbejder med din uddannelsesmæssige fremtid. Ansøgning til ungdomsuddannelserne sker gennem www.optagelse.dk inden 1. marts.

Du kan allerede nu se, hvad det er ungdomsuddannelserne i vores område, tilbyder dig som kommende brobygger. Du skal gå ind på hjemmesiden www.brobygning.net.

Oplysninger omkring optagelse på gymnasial uddannelse kan læses her. https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/6til10klasse/optagelse-til-de-gymnasiale-uddannelser