Nyheder

Dato: 06/04/2018
Forfatter: Vesterlund Efterskole

Skolekreds – generalforsamling 2018

Til alle medlemmer af skolekredsen på Vesterlund Efterskole

Til alle medlemmer af skolekredsen på Vesterlund Efterskole

Der afholdes ordinær generalforsamling på Vesterlund Efterskole
onsdag den 25. april 2018 kl. 19.30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Godkendelse af det reviderede årsregnskab
 5. Evt. forslag fra medlemmer
  (skal være kontoret skriftligt i hænde senest den 15. april 2018)
 6. Forslag fra bestyrelsen
  – Ændring af værdigrundlag og vedtægter
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Lisbet Lomholt – ønsker ikke genvalg
Jesper Eriksen – ønsker ikke genvalg
Henrik Nygaard – villig til genvalg
Peter Hatting – villig til genvalg

Bestyrelsen foreslår Jørn Hermansen og Tina Hansen som nye medlemmer af bestyrelsen.
( Det forhindrer naturligvis ikke at medlemmerne kan komme med andre forslag.)

Valg af suppleanter
På valg er:
Jens Chr. Raundahl
Britta Råballe

9. Eventuelt

Årsregnskab for 2017, medlemsliste og ændring af værdigrundlag og vedtægter er vedlagt.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling på Vesterlund Efterskole
tirsdag den 22. maj 2018 kl. 17.00 med følgende dagsorden:

1. Vedtægtsændringer i henhold til pkt. 6.

Venlig hilsen

Lisbeth Dupont Lomholt Anne Nyhus & Ole Kirk
bestyrelsesformand forstanderpar