Klatring

Klatring

Klatring er en spændende og udfordrende aktivitet. Det handler ikke bare om at nå ”toppen”, men mere om koordination af udfordrende og kreative bevægelser; kompliceret og spændende problemløsning og mental og fysisk udholdenhed. Først indlæres den rette sikringsteknik, og evt. erhverves et klatrebevis.

Vi ”bestiger” nærområdets træer og får set skolen fra de svajende trækroner. Vi klatrer på klatrevægge op til 18 m. og ser, om vi har modet, styrken og nerverne til at kigge ned. Vi snuser til klippeklatring og afprøver vores indlærte klatreteknikker, når vi tager på vores årlige udflugt til Norge. Vi rappeller fra hjemmeværnets 42 m. radarmast og får et gys i maven. Vi laver rebbaner og svævebaner og suser deruda’… Tør du?