Den rigtige retning

Uddannelsesvejledning

På Vesterlund Efterskole hjælper vi dig gennem en integreret vejledning til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse efter enten 9. eller 10. klasse.

vejledning3

Selvvalgt opgave

MINI-OSO ELLER OSO

Går du i 9. klasse, skal du udarbejde en ”mini-oso”- opgave, som lærer dig at bruge de elektroniske værktøjer, der findes i uddannelsesvejledningen.

I 10. klasse udarbejder du en ”obligatorisk selvvalgt opgave”, som skal handle om dit fremtidige uddannelsesvalg. Opgaven skal samtidig evaluere den obligatoriske brobygning, der ligger i 10. klasse.

I brobygningen følger du undervisningen på to forskellige ungdomsuddannelser i hhv. to og tre dage. Brobygningen tages på ungdomsuddannelserne i nærheden af efterskolen dvs. i enten Tørring, Vejle eller Kolding. Brobygningen giver en fornemmelse af, hvad de forskellige ungdomsuddannelser rummer, men også hvordan atmosfæren er på en given ungdomsuddannelse.

Vi guider dig i den rigtige retning

SAMTALER MED UDDANNELSESVEJLEDER

På begge klassetrin får du tilbudt personlige samtaler med din uddannelsesvejleder, som også støtter dig i udfyldelse af din ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse. Ansøgningen udfyldes og sendes elektronisk på www.optagelse.dk.

Er du klar til en ungdomsuddannelse

UDDANNELSESPARATHEDS
VURDERING

For at blive optaget på en ungdomsuddannelse skal du vurderes uddannelsesparat og have opnået et fagligt niveau i dansk og matematik. Hvis du er i tvivl, om du opfylder kriterierne for at komme ind på en given ungdomsuddannelse, kan du spørge din vejleder eller selv søge oplysninger på www.ug.dk eller www.minfremtid.net.

Elever med særlige behov

Vesterlund Efterskole er ikke en specialefterskole, men har du brug for særlig støtte af faglig eller personlig karakter for at komme videre i uddannelsessystemet, kan vi i moderat omfang tilbyde hjælp.

Alle elever er integreret i den almindelige klassedannelse. Den hjælp vi tilbyder tager udgangspunkt i den enkelte elev og rummer f.eks. deltagelse på lektielæsningshold. Her vil du kunne fordybe dig og få hjælp til dine lektier uden at blive fristet og forstyrret af andre ting. Der vil være en lærer tilknyttet, så du kan få den støtte og vejledning, du ønsker.

vejledning

Man kan stille spørgsmål

Eleverne siger

Regitze udtaler sig således om lektiehjælp:
Det er rart at have, da man kan stille spørgsmål og få hurtigt svar, hvis der er noget man ikke forstår. Det er rart, at der ikke er så mange på holdet – man føler sig ikke så genert som i klassen”.

I specielle tilfælde kan der være tale om to-lærerordning/støttelærer, herom siger Regitze: I engelsk har det betydet, at jeg bedre kan forstå opgaverne, da jeg blev hjulpet til at finde nemmere ord, og min matematik er langsomt blevet opbygget”.