Vesterlund Efterskole er en SKOLE

BOGLIG EFTERSKOLE

Vesterlund Efterskole er højt profileret inden for gymnastik, musik, friluftsliv og andre spændende, udfordrende og kreative valgfag. Men vi er også en SKOLE.

Vi vægter de boglige fag, og vi glæder os til at udfordre dig fagligt og har forventninger til dig om en 100 % dedikeret indsats i dansk, matematik, engelsk og alle andre skolefag. For de prøveforberedende skolefag er helt centrale i hverdagen på efterskolen.

boglig-1

Vi stiller krav

Er du klar til at yde dit ypperste?

For at være elev på Vesterlund Efterskole skal du være indstillet på at gå i skole og yde dit bedste i alle boglige fag.

Det betyder, at:

 • du skal møde til undervisningen velforberedt
 • du er interesseret og nysgerrig
 • du simpelthen skal læse dine lektier
 • du skal aflevere dine opgaver til tiden

Ligesom vi forventer, at du yder dit bedste, stiller vi høje krav til os selv. Vi møder altid 100 % forberedte til undervisningen. Vi er dedikerede og interesserede i din udvikling. Vi vil dig, og vi er klar til at give dig al den støtte og vejledning, du har brug for.

Hårdt arbejde giver gode resultater

Sæt speed på din boglige udvikling

Hvis du tænker, at dit efterskoleår skal være et oplevelsesår, hvor du sætter indsatsen i de boglige fag på pauseknap – så skal du ikke vælge Vesterlund Efterskole. Du skal til gengæld vælge os, når du vil give dit faglige niveau et gevaldigt spark i den rigtige retning.

For med dygtige undervisere, tid og rum til fordybelse har du alle muligheder for at rykke dig bogligt i et år på Vesterlund Efterskole.

Kernefag

9. og 10. klasse vil fra skoleåret 2016 – 2017 samlæse dansk, matematik og engelsk i det, vi kalder kernefag. I perioder vil 9. og 10. klasse arbejde årgangsdelt. Undervisning i dansk, matematik og engelsk er obligatorisk for alle elever.

Prøveforberedende fag i 9. klasse

Elever på 9. klassetrin skal fortsat undervises årgangsdelt  i fagene tysk, fysik/kemi, geografi, biologi, historie, kristendom, samfundsfag og idræt. Undervisningen er obligatorisk og fører frem til folkeskolens afgangsprøve.

Fordybelsesfag i 10. klasse

Elever på 10. klassetrin skal som noget nyt i skoleåret 2016 – 2017 vælge 3 fordybelsesfag. De kan vælge blandt:

 • Basis lederuddannelse i samarbejde med DGI
 • Cambridge engelsk der kan afsluttes med certificeret prøve
 • Fysik/kemi grundniveau (Afsluttes med 10. klasseprøve)
 • Fysik/kemi højniveau (Afsluttes med 10. klasseprøve)
 • IT – værksted
 • Materieldesign
 • Social Science
 • Tysk (Afsluttes med 10. klasseprøve)
 • Musicology

På sigt er det tanken at udbygge med flere fordybelsesfag af både teoretisk og praktisk karakter.

Langt hovedparten af vores elevflok fortsætter i gymnasiale ungdomsuddannelser, men vi vil også gerne have elever, som sætter sig andre mål i tilværelsen, fx i form af håndværksmæssige uddannelser.

Vesterlund Efterskole tilbyder Folkeskolens afgangsprøver på 9. og 10. klassetrin.

Kom da forbi

Vi glæder os til at vise dig og dine forældre rundt på skolen, hvor du kan møde vores elever og se faciliteterne.

Vesterlundvej 33 / 7323 Give / Tel: 75 73 61 11 / kontor@vesterlund-efterskole.dk