Vesterlund Efterskole er en SKOLE

BOGLIG EFTERSKOLE

Vesterlund Efterskole er højt profileret inden for gymnastik, musik, friluftsliv og andre spændende, udfordrende og kreative valgfag. Men vi er også en SKOLE.

Vi vægter de boglige fag, og vi glæder os til at udfordre dig fagligt og har forventninger til dig om en 100 % dedikeret indsats i dansk, matematik, engelsk og alle andre skolefag. For de prøveforberedende skolefag er helt centrale i hverdagen på efterskolen.

boglig-1

Vi stiller krav

Er du klar til at yde dit ypperste?

For at være elev på Vesterlund Efterskole skal du være indstillet på at gå i skole og yde dit bedste i alle boglige fag.

Det betyder, at:

 • du skal møde til undervisningen velforberedt
 • du er interesseret og nysgerrig
 • du simpelthen skal læse dine lektier
 • du skal aflevere dine opgaver til tiden

Ligesom vi forventer, at du yder dit bedste, stiller vi høje krav til os selv. Vi møder altid 100 % forberedte til undervisningen. Vi er dedikerede og interesserede i din udvikling. Vi vil dig, og vi er klar til at give dig al den støtte og vejledning, du har brug for.

Hårdt arbejde giver gode resultater

Sæt speed på din boglige udvikling

Hvis du tænker, at dit efterskoleår skal være et oplevelsesår, hvor du sætter indsatsen i de boglige fag på pauseknap – så skal du ikke vælge Vesterlund Efterskole. Du skal til gengæld vælge os, når du vil give dit faglige niveau et gevaldigt spark i den rigtige retning.

For med dygtige undervisere, tid og rum til fordybelse har du alle muligheder for at rykke dig bogligt i et år på Vesterlund Efterskole.

Kernefag

Dansk, engelsk og matematik kalder vi for kernefag. Det er de fag, hvor vi på kryds af årgangene samlæser. Det vil sige at 9. og 10. klasse blandes i klasserne. Der vil dog være perioder, hvor de arbejder årgangsdelt med henblik på de afsluttende prøver. Undervisningen i vores kernefag er obligatorisk for alle og afsluttes med FP9 og FP10.

Prøveforberedende fag i 9. klasse

Elever på 9. klassetrin skal fortsat undervises årgangsdelt i fagene biologi, fysik/kemi, geografi, historie, idræt, kristendom, samfundsfag og tysk. Undervisningen er obligatorisk og fører frem til folkeskolens afgangs- prøve.

Fordybelsesfag i 10. klasse

Elever på 10. klassetrin skal vælge 3 fordybelsesfag. De kan vælge blandt:

 • Basis lederuddannelse i samarbejde med DGI
 • Cambridge engelsk der kan afsluttes med certificeret prøve
 • Fysik/kemi grundniveau (Afsluttes med 10. klasseprøve)
 • Fysik/kemi højniveau (Afsluttes med 10. klasseprøve)
 • IT – værksted
 • Materieldesign
 • Social Science
 • Tysk (Afsluttes med 10. klasseprøve)
 • Musicology

Du kan læse mere om fordybelsesfagene her

Tysk

Tysk er for dig, som vil bygge oven på det du har lært i 9. klasse, og som tænker, at du skal arbejde videre med faget i din ungdomsuddannelse – eller som tænker: ”Det er bare mig – det må jeg have, det er et lækkert sprog”.

Du kommer til at arbejde med såvel skriftlige som mundtlige kompetencer. Og her møder du såvel skrevne som ikke skrevne tekster fx film, kortfilm, sange m.m. vekslende med små   kommunikationsopgaver o.l. I begyndelsen af december kommer du på en endagstur til Lübeck, hvor du får den tyske julekultur ind under huden kombineret med, at du skal øve dit mundtlige tysk.

Faget afsluttes med FP10-prøven i såvel mundlig som skriftligt tysk.

Book en tid og læg vejen forbi

Vi glæder os til at vise dig og dine forældre rundt på skolen, hvor du kan møde vores elever, se faciliteterne og få en snak med vores forstander.

Vesterlundvej 33 / 7323 Give / Tel: 75 73 61 11 / kontor@vesterlund-efterskole.dk