Er du klar til at blive vesterlunder?

Vi glæder os til at modtage dig og din familie

Her på siden kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som ofte melder sig, når man overvejer et efterskoleophold.

OPTAGELSE

Der er ingen optagelsesprøver, der skal bestås, du skal ej heller have specielle kvalifikationer for at blive optaget på Vesterlund Efterskole. Det eneste, du skal gøre, er at udfylde tilmeldingsformularen og sende den til skolen. På den måde søger du om optagelse – så simpelt er det.

Når vi har modtaget din tilmelding, vil du få besked om, hvorvidt du er optaget eller kommet på venteliste, hvis pladserne allerede er optaget. Når du bliver optaget, vil du modtage en opkrævning på et registreringsgebyr på 600 kr. Beløbet dækker administrative omkostninger og specielle arrangementer for kommende elever.

ER DER PLADS?

Du er velkommen til at ringe til skolen og få oplyst, om der er venteliste på den pågældende årgang. Du kan til enhver tid kontakte skolen og få din placering på ventelisten at vide.

BELIGGENHED

Vesterlund Efterskole er oprettet i 1921 og ligger midt på den jyske højderyg i noget af Danmarks smukkeste natur. Midt mellem Herning og Vejle. Den nærmeste by er Thyregod, som ligger 5 km fra skolen.

TRANSPORT

Det går busser til Vesterlund Efterskole i hverdagene (rute 212), men i weekenderne er der desværre ikke offentlig transport hertil. Derfor udøver vi en særlig service. Eleverne kan krydse sig af på en liste og derved blive hentet på Thyregod station søndag aften, når de ankommer med toget. Der er gode togforbindelser med tog mod Vejle / København og mod Herning / Struer hver time.

Du kan finde din offentlige transport her.

HVAD KOSTER ET EFTERSKOLEOPHOLD?

Skoleåret består af 42 uger. Skoleåret starter midt i august og slutter sidst i juni.
Skolepengene falder i 11 rater. Skolepengene dækker alle udgifter, som er fælles for eleverne. Dvs. undervisning, kost og logi, opvisningstøj til gymnastik, skoledragt, udenlandstur, ekskursioner, teater – og biografture o.a.

Skolepengene andrager i skoleåret 2017/18                                                              2.380, – kroner pr. uge.
Fra dette beløb skal trækkes statsstøtte.
Statsstøtten er indtægtsbestemt.

Hertil kommer:

  • Et registreringsgebyr på 600 kroner, som betales ved optagelsen. En elev er først endelig optaget, når registreringsgebyret er indbetalt. Gebyret betales ikke ved optagelse på venteliste.
  • Indmeldelsesgebyr på 3.000 kroner.
    Beløbet opkræves af to omgange – forår og efterår

 

Registreringsgebyr og indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke ved evt. senere udmeldelse !

STATSSTØTTE

Når skolestart nærmer sig, vil der blive udleveret skema til ansøgning om statsstøtte. Statsstøtten udgør i skoleåret 2016/2017 et interval mellem 581 kr. og 1.205 kr. pr. uge. Statsstøtten beregnes på baggrund af forældrenes indkomst (bruttoindkomst) i kalenderåret 2015.

ØVRIGE UDGIFTER

Den enkelte elevs øvrige udgifter aftales med forældre (dykkercertifikat, faldskærmsudspring og tur til Norge).

INDIVIDUEL SUPPLERENDE STØTTE

Hvis familiens indtægtsgrundlag er væsentligt ændret siden 2015, kan der søges om individuel supplerende støtte. Spørg på skolens kontor for hjælp.

BEREGN DEN NØJAGTIGE PRIS

Du har mulighed for at beregne den nøjagtige pris på efterskoleforeningens hjemmeside.

Har du yderligere spørgsmål?

Er du altid velkommen på 75 73 61 11 lokal nr. 1