Ledige stillinger

Er du glad for unge mennesker, dygtig til dine fag, samarbejdsvillig og parat til både forudsigelige og uforudsigelige udfordringer som del af et velfungerende lærerteam
– så er det måske dig vi mangler ?

VESTERLUND EFTERSKOLE HAR 190 ELEVER PÅ 9. OG 10. KLASSETRIN
Skolen tager afsæt i et grundtvigsk livssyn. Skolen er velrenommeret og velbesøgt.
Skolen har 4 profiler:

BOGLIG – FRILUFT – GYMNASTIK – SANG & MUSIK
Undervisningen i kernefagene dansk, matematik og engelsk er samlæst.
Elever på 9. klassetrin undervises årgangsdelt i tysk, fysik/kemi, geografi, biologi, historie,
kristendom, samfundsfag og idræt
Eleverne på 10. klassetrin undervises årgangsdelt i fordybelsesfagene. Eleverne vælger 3 af
følgende fordybelsesfag: Cambridge engelsk, fysik 10. klasse, fysik for nørder, tysk 10. klasse,
social science, musicology, bygge & anlæg, basislederuddannelse eller IT-værksted

VI SØGER EN BARSELSVIKAR
Senest til den 1.10.18 får vi brug for en barselsvikar. Men vi er klar til at aftale, at du begynder tidligere. Vikariatet varer frem til 30.6.19. Stillingen er på fuld tid.
Fag som skal dækkes: kernefagene dansk og engelsk . Fordybelsesfaget Cambridge engelsk.
Andre fag efter aftale
Du vil også komme til at indgå i tilsyn med eleverne.
Hvis du er fagligt kompetent, glad for at arbejde med unge mennesker og hooked på efterskoletanken så send en ansøgning til forstander@vesterlund-efterskole.dk.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Ved henvendelse til afdelingsleder Lars Nørregaard eller forstander Anne Nyhus på 75736111 lokal 1.

Ansøgningsfrist mandag den 25.6.18.

Læs mere om os på www.vesterlund-efterskole.dk

Løn – og ansættelse i henhold til overenskomst med Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.